CZ UAE RUS EN

Léčení dospělých - ukázka

Léčení dospělých


Sanatoria Klimkovice jsou moderní lázeňské zařízení, které poskytuje dospělým klientům nejen lázeňskou komplexní a příspěvkovou péči, ale od roku 2011 také ambulantní rehabilitační péči. Obě péče jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.


Klientům po ortopedických, neurochirurgických nebo gynekologických operacích nabízejí Sanatoria brzkou pooperační rehabilitační péči, která navazuje přímo na hospitalizaci v nemocnici (překlad z lůžka na lůžko).


Základem lázeňské léčby je unikání přírodní léčivý zdroj – třetihorní jodobromová voda – solanka, která je aplikovaná formou individuálních jodobromových koupelí a obkladů a která ve spojení s individuální léčebnou tělesnou výchovou, skupinovým cvičením v tělocvičně a bazénu, cvičením na přístrojích, ergoterapií a mnoha dalšími procedurami vytváří ideální kombinaci pro zlepšení vašeho zdravotního stavu. Skladba těchto procedur bude (po dokončení nově budovaného bazénku s přírodním léčivým zdrojem) rozšířena o skupinovou koupel v jodobromové vodě. 

Nejvýraznějších výsledků dosahujeme u léčby těchto onemocnění:


Pohybový aparát   

Stavy po úrazech pohybového aparátu, stavy po ortopedických operacích, skoliózy, artrózy, vertebrogenní syndromy, osteoporózy, revmatoidní onemocnění pohybového systému.

Follow us

on Facebook and YouTube